Ons Vader
Ons Vader wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied,
net soos in die hemel.
Gee ons vandag
ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredings
soos ons ook diƩ vergewe
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in die versoeking kom nie
maar verlos ons van die Bose.
Make Ons Vader your homepage!