Ati ynë
Ati ynë që je në qiell, shejtnue kjoftë emni yt.
ardhtë mbretnia jote; u baftë vullnesa jote,
si në qiell ashtu në dhe.
Bukën tonë të përditshme epna ne sot;
e ndiejna ne fajet e mëkatet tona,
si i ndiejmë na fajtorët tanë;
e mos na len me ra në keq, por largona prej gjith së keq;
sepse joteja âsht rregjinija e fuqia e lafti në jetët të jetëvet.
Ashtu kjoftë.
Make Ati ynë your homepage!