Հա՛յր մեր՝
Հա՛յր մեր՝ որ երկինքն ես,
քու անունդ սուրբ ըլլայ.
քու թագաւորութիւնդ գայ.
քու կամքդ ըլլայ,
ինչպէս երկինքը՝
նոյնպէս երկրի վրայ։
Մեր ամէնօրեայ հացը՝
մեզի տո՛ւր այսօր.
մեզի ներէ՛ մեր պարտքերը,
ինչպէս մենք ալ կը ներենք
մեր պարտապաններուն.
ու մեզ մի՛ տանիր փորձութեան,
հապա մեզ ազատէ՛ Չարէն։
Make Հա՛յր մեր՝ your homepage!