Tată a nostru
Tată a nostru
care eshti în tseru,
s-aisească nuam a Ta,
s-vină amiraliea a Ta,
s-facă vrerea a Ta,
ashi cumu în tseru,
ashi shi pisti locu.
Pânea a noastră atsea di tute dzâlele dă-nă o nau adzâ
shi nă li iartă amărtilili noastre
ashi cumu li iartămu shi noi unu a altui.
Shi nu nă du pri noi la cârtire,
ma nă aveagli di atselu arău.
Că a Ta easte amiraliea shi puterea
a Tatălui s'i Hiliului s'i a Spiritului Sântu,
tora, totana s'i tu eta etelor.
Amin.
Faceţi din Rugăciune la Dumnezeu pagina dv. “Acasă”
Vă rugăm să ne ajutaţi să creăm pagina “Acasă” cu rugăciunea la Dumnezeu în cât mai multe limbi şi dialecte posibile!
Vă rugăm să transmiteţi prin e-mail varianta dv. de Rugăciune la Dumnezeu şi această pagină cu comentarii, la adresa .
Dacă aţi găsit greşeli – rugăm trimiteţi e-mail la adresa .
Rugăm puneţi un link pe siteurile dv. către această pagină.