Áti ýnë
Áti ýnë që jé ndë qiéjet, ushënjtëróft' émëri ýt.
árthtë mbëretëría jóte; ubëftë dashurími ýt,
si ndë qiél, edhé mbë dhét;
búkënë tónë të përdítëshimen' ép-na néve sót;
edhé fálj-na fájetë tóna,
sikúndrë edhé néve ua fáljmë fajtórëvet tánë;
edhé mos na shtiér ndë ngásie, pó shpëtó-na nga i ljígu;
sepsé jótia është mbëretëría e fuqía e ljavdía ndë jétët të jétëvet.
Make Áti ýnë your homepage!