Ãti ýnë
Ãti ýnë që jẽ ndër qiéjet,
u shënjtëróft’ émëri ýt:
árthtë mbëretëría jóte: ubë́ftë dashurími ýt,
si ndë qiél, edhé mbë dhẽt:
bukënë tónë të përdítëshimen’ ép-na néve sót:
edhé fál-na fájetë tóna,
sikundrë edhé néve ua fálmë fajtórëvet tánë:
edhé mos na shtiér ndë ngásie,
pó shpëtó-na nga i lígu:
sepsé jótia ë́shtë mbëretëría e fuqía e lavdía ndë jétët të jétëvet:
Amín.
Make Ãti ýnë your homepage!