Ey göylərdə olan Atamız
Ey göylərdə olan Atamız,
İsmin müqəddəs tutulsun.
Padşahlığın gəlsin.
Göydə olduğu kimi,
Yerdə də Sənin iradən olsun.
Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver;
Və bizə borclu olanları bağışladığımız kimi,
Bizim borclarımızı da bizə bağışla;
Və bizi imtahana çəkmə,
Fəqət bizi hiyləgərdən xilas et.
Çünki padşahlıq, qüdrət və izzət
Əbədi olaraq Sənindir.
Amin.
Make Ey göylərdə olan Atamız your homepage!