Otcze nass
Otcze nass, genž sy w nebesyech,
Oswiet se gmeno twe,
Przid Kraloestwie twe,
Bud wuole twa iako wnebi y wzemi,
Chleb nass wezdeiss day nam dnes,
A otpust nam nasse win
y iako my odpusstieme nassym wynnickuom.
A ne uwod nas vpo Kussenie,
Ale zbav nas od Zleho.
Amen.
Make Otcze nass your homepage!