Отче наш
2. ...Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име;
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
3. насъщния ни хляб давай ни всеки ден;
4. и прости нам греховете ни,
защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник;
и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.
Make Отче наш your homepage!