Отче наш
9. ... Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име;
10. да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
11. насъщния ни хляб дай ни днес;
12. и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
13. и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки.
Амин.
Make Отче наш your homepage!