Pare Nostre
Pare nostre, que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci´s la vostra voluntat,
així en la terra com en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos del mal.
Amén!
Make Pare Nostre your homepage!