Tas Den
Tas Den ny es in Neff,
benegas yw tha hannaw,
tha bongath may fo gwres,
in Nore pocare hag in Neff.
Ro tha ny gen bara ny hithow ha pub dyth,
ha gava tha ny gon Kabmoth
bar pocare tra gon Cabmoth gava tha ny.
Dyra ny mes a Demtation, ha ledya ny mes a Drog.
Amen an della Robo
Make Tas Den your homepage!