Pái nôsse
Pái nôsse q’ta na Céu,
da lí dêss tchôn
seja sêmpe bô nôm santificóde,
vénha bô rêine
e fête bô mandóde
na terra cma na Céu.
Dóne nôs pôn d’cada dia
e retê na bô môn nôs divda
sim cma ha d’ser perdoóde
e remetid aquês d’nôs devedôr,
e ca bô induzin n’intentaçôn
ma livrón agora e sempre,
Nossiôr
Make Pái nôsse your homepage!