Oče naš
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se Ime Tvoje.
Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja,
kako na Nebu, tako i na Zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Amen.
Napravite od Božije Molitve Vašu stranicu na kompjuteru!
Molimo Vas da nam od Božije Molitva pomognete kreirati stranicu kompjutera na što je više moguće dijalekata i jezika!
Molimo Vas pošaljite svoju varijantu Božije Molitve kao i ovu stranicu na: .
Ako ste otkrili graške – molimo Vas pošaljite ih e-mail – om na: .
Molimo Vas povežite se sa ovom stranicom sa Vaših sajtova.