Otče náš
Otče náš, jenž jsi na nebesích
Posvěť se jméno Tvé
Přijď království Tvé
Buď vůle Tvá
jak v nebi tak i na zemi
Chléb náš vezdejší
Dejž nám dnes
A odpusť nám naše viny
Jako i my odpouštíme naším viníkům
A neuveď nás v pokušení
Ale chraň nás od zlého
[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]
Amen
Make Otčenáš your homepage!