Vor Fader
Vor Fader, du som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn;
komme dit rige;
ske din vilje
på jorden, som den sker i Himmelen;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere;
og led os ikke ind i fristelse;
men fri os fra det onde;
[thi dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen]
Make Vor Fader your homepage!