Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
Laat Uw Naam geheiligd worden;
Laat Uw koninkrijk komen;
Laat Uw wil gebeuren,
op de aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij
hen die bij ons in de schuld staan vergeven;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want het koninkrijk is van u
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Maak van Het Gebed van de Heer uw thuispagina!
Helpt u ons alstublieft om de homepage met de Heer zijn Gebed te ontwerpen in zoveel talen en dialecten als dat mogelijk is.
E-mail alstublieft uw variant van Het Gebed van de Heer tezamen met dit commentaarpagina naar: .
Als u fouten hebt ontdekt – alstublieft stuurt u ze per e-mail naar .
Alstublieft verbind u met deze pagina vanaf uw sites.