Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij anderen hun schulden hebben vergeven,
en stel ons niet op de proef
maar verlos ons van de duivel.
Maak van Het Gebed van de Heer uw thuispagina!
Helpt u ons alstublieft om de homepage met de Heer zijn Gebed te ontwerpen in zoveel talen en dialecten als dat mogelijk is.
E-mail alstublieft uw variant van Het Gebed van de Heer tezamen met dit commentaarpagina naar: .
Als u fouten hebt ontdekt – alstublieft stuurt u ze per e-mail naar .
Alstublieft verbind u met deze pagina vanaf uw sites.