አቡነ፡
አቡነ፡ ዘበሰማያት፡ ይትቀደሰ፡ ሰምከ።
ትምጻእ፡ መንግሥትከ።
ወይከን፡ ፊቃድከ፡
በከመ፡ በከማይ፡ ከማሁ፡ በምድር።
ሲሳየነ፡ ዘለለ፡ ዕለትነ፡ ሀበነ፡ ዩም።
ኀደግ፡ ለነ፡ አበሳነ፡ ወጌጋየነ፡
ከመ፡ ንሕነኒ፡ ንኀድግ
፡ ለዘአበሰ፡ ለነ።
ኢታብአነ፡ እግዚኦ፡ ውሰተ፡ መንሱት፡
አላ፡ አድኀነነ፡ ወባልሐነ፡ እምኲሉ፡ እኩይ።
Make አቡነ፡ your homepage!