Ey Göklerdä olan Bobamız
9) Tä nesoy lääzım dua edäsiniz:
Ey Göklerdä olan Bobamız:
Ko ayozlansın Senin adın
10) Ko gelsin Senin Padişahlığın
Ko olsun senin istediin, nicä göktä ölä erdä dä
11) Ver bizä büün hergünkü ekmeemizi
12)Baaşla bizim borçlarımızı:
Nice biz dä baaşlêêrız bizä borçlu olannarı.
13) Götürmä bizi denemeyä:
Ama kurtar kötü olandan:
/Zerä senindir Padişahlık, kudret hem metinnik
Diveçtän divecä./
 
Make Ey Göklerdä olan Bobamız your homepage!