Fater unser
Fater unser, dû pist in himilum. Kauuîhit sî namo dîn.
Piqheume rîhhi dîn.
Uuesa dîn uuillo, sama sô in himile est, sama in erdu.
Pilipi unsraz emizzigaz kip uns eogauuana.
Enti flâz uns unsrô sculdî, sâma sô uuir flâzzamês unsrêm scolôm.
Enti ni prine unsih in chorunka,
ûzzan kaneri unsîh fona allêm suntôn.
Amen.
Machen Fater unser unsar zu Ihrer Startseite!