Fater unsar
Fater unsar, thû pist in himile, uuihi namun dînan.
qhueme rîhhi dîn.
uuerde uuillo diin, sô in himile sôsa in erdu.
prooth unsar emezîch kip uns hiutû.
oblâz uns sculdî unsarô, so uuir oblâzem uns sculdîkêm.
enti ni unsih firleiti in khorunka.
ûzzer lôsi unsih fona ubile.
Amen.
Machen Sie Fater unsar zu Ihrer Startseite!