Otče náš
Otče náš, keré se na nebesách,
posvéť sa méno Tvé.
Přéď vóla Tvá jako v nebe, tak aj na zeme.
Chléb náš vezdejši daj nám dnes,
A odpost nám naše vene,
jako aj me odpóšťame našem vinékom.
A neuvoď nás v pokušené,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
Make Otče náš your homepage!