E ko makou Makua
E ko makou Makua iloko o ka lani, e hoanoia kou inoa.
E hiki mai kou aupuni; e malamaia kou makemake ma ka honua nei, e like me ia i malamaia ma ka lani la;
E haawi mai ia makou i keia la i ai na makou no neia la;
E kala mai hoi ia makou i ka makou lawehala ana, me makou e kala nei i ka poe i lawehala i ka makou.
Mai hookuu oe ia makou i ka hoowalewaleia mai; e hoopakele no nae ia makou i ka ino;
[no ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana, a me ka hoonaniia, a mau loa aku.]
Amene.
Make E ko makou Makua your homepage!