Ár n-Athair
Ár n-Athair atá ar neamh,
Go naofar d'ainim,
Go dtagfadh do ríocht,
Go ndéantar do thoil ar an talamh
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin
[Ach ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc,]
Amen.
Make Ár n-Athair your homepage!