Мана теңгрин эцк!
Мана теңгрин эцк!
Неринти әрүн болтха!
Тана йосн иртхә!
Теңгрт бүтсн таалтн
Һазр деер бүттхә!
Эркн кергтә өдмг
Эндр өдрт илгәһит!
Яһҗ бидн күүнә килнц тәвнәвиди,
Тиигҗ Та килнцмдн тәвүлит!
Сөрдг юмнла бичә харһулыт!
Эрлгәс гетлгит!
Make Мана теңгрин эцк! your homepage!