Ibpa mi
Ibpa mi, a atsu banua,
Misamban ya ing lagyu mu.
Datang ing cayarian mu,
Mipamintuan ing lub mu
Queti sulip anti banua.
Ing cacanan mi queng aldo'ldo, ibie mu quing aldo ngeni.
Ampo ning pamatauad mu quecami, quing sala mi queca.
Anti ing pamamatauad mi, careng micasala quecami.
Emu que paisawul quing tucsu,
Nune icabus mi quing sablang marok yanasa.
[Uling queca ing cayarian, anting kalupaan at kalualhatian
Ngeni anting capilan paman.]
Amén.
Make Ibpa mi your homepage!