Тэнгэрт байгаа бидний Эцэгминь
Тэнгэрт байгаа бидний Эцэгминь,
Таны нэр ариунаар дуурсгагдаг.
Таны хаанчлал ирэх болтугай.
Хүсэл тань тэнгэрт шигээ газар дээр биелэгдэх болтугай.
Өдөр тутмын минь талхыг энэ өдөр бидэнд өгөөч.
Бид өртөнгүүдээ уучилсны адил бидний өрийг мөн уучлаач.
Биднийг сорилтод бүү оруулаач,
Харин бузар муугаас гэтэлгээч.
[Учир нь хаанчлал, хүч чадал,
алдар сүр үүрд Таных.]
Амен.
Make Тэнгэрт байгаа бидний Эцэгминь your homepage!