Асмандагы Атабыз!
Асмандагы Атабыз!
Сенин ысымың ыйык тутулсун.
Сенин Падышачылыгың келсин.
Асмандагыдай эле,
жерде да Сенин эркиң аткарылсын.
Бизге күнүмдүк наныбызды бер.
Бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей,
Сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр.
Азгырылышыбызга жол бербе,
бизди жамандыктан сакта.
[Анткени Падышачылык да, күч да, даңк да
түбөлүккө Сага таандык.]
Оомийин.
Make Асмандагы Атабыз! your homepage!