Ojciec naš
Ojciec naš, kieryś jest v niebie,
śvięcie miano tvoji.
Přjdź krulevstvo tvoji.
Bydź vola tvoja, jako v niebie, tak i na zimji.
Chleba našego povšedniego dej ną dziśo.
A odpuść ną naše viny,
jako imy odpuśćomy našym vinovajcom.
Nievudź nas na pokušyni,
ale zbav nas od Złego.
Amen.
Make Ojciec naš your homepage!