Ojciec nasz
Ojciec nasz, kierysj jest v niebie, sjviencie miano tvoji.
Przyjdzj krulevstvo tvoji.
Bydzj vola tvoja jako v niebie, tak i na zimji.
Chleba naszego povszednigo dej nom dzisjo.
A odpusjcj nom nasze viny, jako i my odpusjcjomy naszym vinovajcom.
Nievudzj nas na pokuszyni, ale zbav nas od Zwego.
[Bo tvoje jest krulevstvo i moc i swava na vieky.]
Amen.
Make Ojciec nasz your homepage!