Onze vader
Onze vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schulden vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Make Onze vader your homepage!