Mạd touvộ iza
Mạd touvộ iza, pụvštộd sọgộ sin nim;
sin vọlikšộmi las tulgộ mạd jūrộ;
sin tọmi las sugūg mọ pǟlộ nei īš kwi touvộs.
Mạd pạvviz touitộg ānda mạdộn tạmpộ.
Un lask jara mạdộn mạd sūd nei
kui mēg eńtš sǖlistộn nānt sǖd jara laskūm.
Un ạla laskộ sima meidi ańtš jūste jara saddộ;
pạsta meidi amást ạb jộvast.
Amen.
Make Mạd touvộ iza your homepage!