Papa lang
Papa lang otii shumata meitisinyi enkarna ino
meeu enkitoria ino,
metaasi eniyieu te nkop anaa enatiu te shumata.
Inchoo iyiook ena olong endaa ang e anaake.
Nipalaki iyiook isilen ang, anaa ti nikipalaki
iyiook ilooata isilen ang.
Nimirik iyiook atua intemat,
kake intajeu iyiook tiaatua ilo torrono.
Make Papa lang your homepage!