Отче наш
Отче наш, Кој си на небесата,
да се свети името Твое,
да дојде Царството Твое,
да биде волјата Твоја,
како на небото, така на земјата.
Лебот наш насуштен дај ни го денес,
и прости ни ги долговите наши,
како што им ги проштаваме и ние на нашите должници,
и не воведувај не во искушение,
но избави не од лукавиот.
Зашто Твое е Царството
и Силата и Славата во вечни векови.
Амин.
Make Отче наш your homepage!