Pare nostre
Pare nostre, que estau en el cel,
Sigui santificat el vostre nom.
VĂ©ngui a nosaltres el vostre
Regne.
Es faci la vostra voluntat, aixi
a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
donau-nos, Senyor,
el dia d'avui.
I perdonau les nostres perdonam
aixi com nosaltres perdonam
eis nostres deutors.
I no permereu que nosaltres
caiguem a la temptació.
Ans alliberau-nos de qualsevol
mal.
Make Pare nostre your homepage!