Missierna
Missierna, li inti fis-smewwiet,
jitqaddes ismek,
tigi saltnatek,
ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art.
Hobzna ta' kuljum aghtina llum.
Ahfrilna dnubietna,
bhalma nahfru lil min hu hati ghalina.
U la ddahhalniex fit-tigrib,
izda ehlisna mid-deni.
Amen.
Make Missierna your homepage!