Otec náš
Otec náš, keré se na nebesách,
posvet sa meno Tvé.
Préď královstvo Tvé.
Boď vóla Tvá jako v nebe, tak aji na zéme.
Chleba náš vezdejší daj nám dnes.
A odposť nám naše vene,
jako aji me odpóšťame našem venékom.
A neovoď nás v pokušénë,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
Make Otec náš your homepage!