NihiTaa'
NihiTaa' yá'ąąshdi honílóonii,
Nízhi' diyingo óolzin le',
Bee nóhólníihii náásgóó k'ee'ąą yilzhish le',
Áádóó bee íinínízinii t'áá yá'ąąshdi ááníłígi át'éego
Nahasdzáán bikáa'gi ááníił le'.
Ch'iyáán t'áá ákwíí jį´ niha'iyíłtsódígíí díí jį´ nihaa náádiní'aah.
Áádóó t'áá nihich'į' bąąhági ádaaníiłii bá yóó'adahidiit'aahígi át'éego
Nich'į' nda'ayiilzíhígíí nihá yóó'ahidí'aah.
Áádóó nihí hodínóotahjį' nihi'óółnííh lágo,
Ndi bąąhági'át'éii bits'ą´ąjį' yisdánihiyínííł.
[Háálá ahóyéel'áágóó ni t'éí nóhólnííh áádóó t'áadoo bee nóodziilí da, índa ayóó'áńt'é.
T'áá ákót'ée doo.]
Make NihiTaa' your homepage!