Onze Vaor
Onze Vaor die in de hemel is,
Uw naam word eheiligd,
Uw Koninkriek komt,
Uw wil geschiede
Geliek in de hemel als oek op de eerde.
Geef oens vandaag oens daagliks brood,
en vergeef oens onze schulden,
geliek oek wulie oens onze schuldenaoren vergeven;
en bring ons nie in verzeuking,
mar verlos oens van 't boze.
[Waant van U is 't Koninkriek,
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in de eeuwigheid.]
Amen.
Make Onze Vaor your homepage!