Onze Vaor
Onze Vaor dee in de hemel is,
Uw naam w├Ârde eheiligd,
Uw koninkriek kump (koeme),
Uw wil geschiede
Gelieke in de hemel as oek (ook) op de eerde (aarde).
Geef ons noen (noon) ons daaglijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelieke oek wie vergeven onze schuldenaoren;
en leid ons neet in verzeuking,
mer (mar) verlos ons van de boze.
[Waant van U is 't Koninkriek,
en de krach en de heerlijkheid,
tot in de eeuwigheid.]
Amen.
Make Onze Vaor your homepage!