Fader vår
Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike;
skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;
gi oss idag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse;
men fri oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.
Få «Vår far» som startsiden din!
Hjelp oss å samle så mange språk- og dialektvarianter av bønnen som mulig!
Dersom du har nye oversettelser eller varianter av bønnen, send dem til .
Dersom du finner feil, er vi takknemlige for en e-post til .
Vær snill og lag lenker til disse sidene!
Tell a Friend