Fader vår
Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden
som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.
Få «Vår far» som startsiden din!
Hjelp oss å samle så mange språk- og dialektvarianter av bønnen som mulig!
Dersom du har nye oversettelser eller varianter av bønnen, send dem til .
Dersom du finner feil, er vi takknemlige for en e-post til .
Vær snill og lag lenker til disse sidene!
Tell a Friend