Vår Far
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.
Få «Vår far» som startsiden din!
Hjelp oss å samle så mange språk- og dialektvarianter av bønnen som mulig!
Dersom du har nye oversettelser eller varianter av bønnen, send dem til .
Dersom du finner feil, er vi takknemlige for en e-post til .
Vær snill og lag lenker til disse sidene!
Tell a Friend