Fader vår
Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast;
lat riket ditt koma;
lat viljen din råda på jordi so som i himmelen;
gjev oss i dag vårt daglege brød;
og forlat oss vår skuld, som me og forlet våre skuldmenn;
og før oss ikkje ut i freisting; men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og magti og æra i all æva!
Amen.
Gjer «Vår far» til startsida di!
Hjelp oss å samle så mange språk- og dialektvariantar av bøna som mogleg!
Dersom du har nye omsetjingar eller variantar av bøna, send dei til .
Dersom du finn feil, er vi takksame for ein e-post til .
Ver snill og lag lenker til desse sidene!
Tell a Friend