Fader vår
Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød. 12 Forlat oss vår skuld,
som vi òg forlèt våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve.
Amen.
Gjer «Vår far» til startsida di!
Hjelp oss å samle så mange språk- og dialektvariantar av bøna som mogleg!
Dersom du har nye omsetjingar eller variantar av bøna, send dei til .
Dersom du finn feil, er vi takksame for ein e-post til .
Ver snill og lag lenker til desse sidene!
Tell a Friend