Ons Voda
Ons Voda em Himmel,
lot dien Nome jeheilicht woare;
lot dien Ritjdom kome;
lot dien Welle jedone woare,
uck hia oppe Ed, soo aus em Himmel;
jeff ons Dach fe Dach daut Broot, daut ons felt;
en fejeff ons onse Schult,
soo aus wie den fejewe, dee sich jeajen ons feschuldicht ha;
en brinj ons nich en Vesetjunk nenn,
oba rad ons von Beeset.
Amen.
Make Ons Voda your homepage!