Atece når
Atece når, keti jesi na nevaror,
ta jåst fasvestøn namet'år.
Ta prijøda kralestvø tår.
Ta sø-ståda vola tår kant vø nevar, tath e na zamor.
Helabet når kazdanøn daj nåm vødanet.
E adpåst nåm nåra vinarat,
kant e me adpåstame nåru vinehturid.
E neprived nås vø farsykonøt,
øla zebav nås ad zilønis.
Amen.
Make Atece når your homepage!