Patri nostru
Patri nostru ca siti 'nto celu
Fussi santificatu u nomu vostru
Venissi prestu lu regnu vostru
Fussi sempri faciùta a Vuluntà Vostra
Comu 'ndo celu cusì 'nta terra
Ratandìllu sta jurnata u pani quotidianu
E pirdunatindi i nostri piccati
Cusì comu nui i rimentimu ê nemici nostri
E non 'ndi rassàti mi carimu ntâ tentazzioni
ma levatindi r'avanzi u mali.
Amen.
Make Patri nostru your homepage!