Patri nostru
Patri nostru, ca siti nnô celu,
Fussi santificatu lu nomu vostru.
Vinissi imprescia lu regnu vostru,
Fussi faciuta la vostra Divina Vuluntati,
Comu nnô celu, d'accussì nnâ terra.
Ni dati sta jurnata lu nostru panuzzu cutiddianu,
E ni pirdunati li nostri piccati,
D'accussì niàvutri li pirdunamu ê nostri dibbitura.
E mancu ni lassati a cascari nnâ tintazzioni,
Ma ni scanzati dû mali.
[Picchì vostru esti lu regnu, lu putiri e la gloria,
Ora e pi sempri, Signuri.]
Amèn.
Make Patri nostru your homepage!